Veljavnost urnika: od 23. 1. 2023 do 24. 6. 2023

Razred Ura ponedeljek torek sreda četrtek petek
1.a 0
1.a 1 MAT SLJ SLJ SPO SLJ
1.a 2 ŠPO GUM MAT SLJ SLJ
1.a 3 SLJ ŠPO LUM MAT SPO
1.a 4 SPO MAT LUM ŠPO GUM
1.a 5 N1A DDP N1A
1.a 6
1.a 7
1.b 0
1.b 1 SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
1.b 2 MAT ŠPO MAT ŠPO SLJ
1.b 3 SPO SLJ GUM LUM MAT
1.b 4 ŠPO SPO SPO LUM GUM
1.b 5 N1A N1A DDP
1.b 6
1.b 7
1.c 0
1.c 1 SLJ SLJ SLJ SLJ SLJ
1.c 2 SLJ ŠPO SPO MAT MAT
1.c 3 MAT MAT LUM SPO ŠPO
1.c 4 SPO N1A LUM N1A GUM
1.c 5 DDP GUM ŠPO
1.c 6
1.c 7
2.a 0 DDP
2.a 1 SLJ ŠPO SLJ TJA MAT
2.a 2 SLJ SLJ SLJ SLJ SLJ
2.a 3 MAT MAT MAT ŠPO SPO
2.a 4 SPO GUM ŠPO LUM GUM
2.a 5 SPO LUM TJA
2.a 6
2.a 7
2.b 0 DDP
2.b 1 SLJ ŠPO SLJ MAT MAT
2.b 2 MAT SLJ SLJ TJA TJA
2.b 3 SPO SLJ MAT SLJ SLJ
2.b 4 ŠPO SPO LUM SPO GUM
2.b 5 LUM GUM ŠPO
2.b 6
2.b 7
2.c 0 DDP
2.c 1 SLJ SLJ ŠPO SLJ SLJ
2.c 2 MAT SLJ SLJ SLJ MAT
2.c 3 SPO SPO MAT TJA GUM
2.c 4 GUM ŠPO LUM MAT TJA
2.c 5 LUM SPO ŠPO
2.c 6
2.c 7
3.a 0 DDP
3.a 1 SLJ TJA ŠPO SLJ TJA
3.a 2 SLJ MAT SLJ SLJ MAT
3.a 3 MAT ŠPO MAT ŠPO SLJ
3.a 4 SPO SLJ LUM MAT GUM
3.a 5 GUM SPO LUM SPO
3.a 6
3.a 7
3.b 0 DDP
3.b 1 SLJ MAT MAT SLJ SLJ
3.b 2 SLJ ŠPO SLJ SLJ MAT
3.b 3 MAT TJA LUM ŠPO TJA
3.b 4 SPO SLJ LUM MAT GUM
3.b 5 ŠPO GUM SPO SPO
3.b 6
3.b 7
4.a 0 N1N NŠP DDP N1N / NUM
4.a 1 TJA SLJ MAT ŠPO MAT
4.a 2 SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
4.a 3 DRU NIT DRU LUM OSU
4.a 4 MAT NIT TJA LUM NIT
4.a 5 GUM ŠPO ŠPO MAT
4.a 6
4.a 7
4.b 0 N1N NŠP DDP N1N / NUM
4.b 1 SLJ MAT MAT LUM MAT
4.b 2 ŠPO NIT DRU LUM SLJ
4.b 3 MAT NIT TJA MAT OSU
4.b 4 TJA ŠPO SLJ NIT ŠPO
4.b 5 DRU SLJ GUM SLJ
4.b 6
4.b 7
4.c 0 N1N DDP N1N / NUM NŠP
4.c 1 DRU NIT MAT MAT MAT
4.c 2 TJA NIT TJA SLJ ŠPO
4.c 3 MAT SLJ SLJ NIT OSU
4.c 4 SLJ MAT ŠPO LUM SLJ
4.c 5 ŠPO GUM DRU LUM
4.c 6
4.c 7
5.a 0 N1N NTE DDP N1N
5.a 1 MAT MAT LUM TJA TJA
5.a 2 NIT SLJ LUM SLJ DRU
5.a 3 DRU NIT ŠPO DRU OSU
5.a 4 SLJ GOS SLJ MAT SLJ
5.a 5 TJA ŠPO MAT ŠPO NIT
5.a 6 GUM KOL NŠP
5.a 7
5.b 0 NTE DDP NŠP
5.b 1 ŠPO TJA SLJ ŠPO SLJ
5.b 2 MAT NIT TJA SLJ NIT
5.b 3 DRU ŠPO LUM MAT OSU
5.b 4 SLJ SLJ LUM GOS DRU
5.b 5 GUM MAT MAT DRU TJA
5.b 6 KOL NIT
5.b 7
6.a 0 115 N1N / NŠP NRA / N1N
6.a 1 116 TJA ŠPO-D / TIT-F MAT MAT SLJ-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4
6.a 2 117 SLJ MAT TJA GOS-D / ŠPO-F MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4
6.a 3 118 TIT-D / ŠPO-F TJA GEO GOS-D / TIT-F OSU
6.a 4 119 ŠPO-D / GOS-F GUM LUM SLJ TIT-D / ŠPO-F
6.a 5 120 GOS-F SLJ SLJ NAR NAR
6.a 6 121 ZGO ŠPO-D TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / MAT-4
6.a 7 122
6.b 0 123 N1N / NŠP NRA / N1N
6.b 1 124 MAT LUM TJA SLJ SLJ-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4
6.b 2 125 ŠPO-F / TIT-D TJA MAT TIT-F / ŠPO-D MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4
6.b 3 126 SLJ SLJ SLJ TJA OSU
6.b 4 127 NAR NAR ZGO MAT ŠPO-F / GOS-D
6.b 5 128 GEO GUM GOS-F / ŠPO-D ŠPO-F TIT-F / GOS-D
6.b 6 129 ŠPO-D GOS-F / TIT-D TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / MAT-4
6.b 7 130
7.a 0 131 LS1 UBE
7.a 1 132 GEO TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / MAT-4 SLJ TJA NAR
7.a 2 133 TJA TIT MAT MAT SLJ
7.a 3 134 SLJ SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 TJA ZGO OSU
7.a 4 135 DKE MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 GUM GEO MAT
7.a 5 136 ŠPO-F ZGO NAR LUM ŠSP-1 / NI1
7.a 6 137 ŠPO-D ŠPO-F / ŠPO-D NAR
7.a 7 138 ŠHO ŠSP-2 / NI1
7.b 0 139 LS1
7.b 1 140 MAT TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / MAT-4 ZGO GEO MAT
7.b 2 141 SLJ GEO SLJ TJA TJA
7.b 3 142 TJA SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 TIT SLJ OSU
7.b 4 143 ZGO MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 MAT NAR NAR
7.b 5 144 ŠPO-F NAR LUM GUM ŠSP-1 / NI1
7.b 6 145 DIP ŠPO-D ŠPO-F / ŠPO-D DKE
7.b 7 146 ŠHO ŠSP-2 / NI1
7.c 0 147 LS1 UBE
7.c 1 148 ŠPO-F / ŠPO-D TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / MAT-4 LUM SLJ SLJ
7.c 2 149 MAT NAR NAR GEO MAT
7.c 3 150 GEO SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 SLJ NAR
7.c 4 151 TJA MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 TIT-F / ŠPO-D TJA ZGO
7.c 5 152 GUM ŠPO-F / TIT-D MAT DKE ŠSP-1 / NI1
7.c 6 153 DIP TJA ZGO
7.c 7 154 ŠHO ŠSP-2 / NI1
8.a 0 155 LS2 / MME OGL
8.a 1 156 ZGO MAT-1 / SLJ-2 / TJA-3 / SLJ-4 FIZ BIO GEO
8.a 2 157 BIO GUM ZGO TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 FIZ
8.a 3 158 MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 KEM TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / MAT-4 OSU
8.a 4 159 TJA-1 / SLJ-2 / TJA-3 / MAT-4 TIT-F / ŠPO-D DKE ŠPO-F / ŠPO-D LUM
8.a 5 160 SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 ŠPO-F / TIT-D SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4
8.a 6 161 ŠZZ-2 TJA-2 / MAT-4 KEM POK / ŠZZ-1 SLJ-1 / SLJ-3
8.a 7 162
8.b 0 163 LS2 / MME OGL
8.b 1 164 BIO MAT-1 / SLJ-2 / TJA-3 / SLJ-4 ŠPO-D / TIT-F TIT-D / ŠPO-F FIZ
8.b 2 165 GEO ZGO FIZ TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 ŠPO-D / ŠPO-F
8.b 3 166 MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 LUM TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / MAT-4 OSU
8.b 4 167 TJA-1 / SLJ-2 / TJA-3 / MAT-4 KEM BIO ZGO DKE
8.b 5 168 SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 KEM SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4
8.b 6 169 ŠZZ-2 TJA-2 / MAT-4 GUM POK / ŠZZ-1 SLJ-1 / SLJ-3
8.b 7 170
9.a 0 171 OGK / RET / IŠN IŠO / ZIV / NI3 / ROM
9.a 1 172 SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 GEO BIO ZGO ŠPO-D / ŠPO-F
9.a 2 173 TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / SLJ-4 ŠPO-D / ŠPO-F FIZ GEO
9.a 3 174 BIO ZGO GUM KEM OSU
9.a 4 175 LUM MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-2 / TJA-3 / SLJ-4 SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 MAT-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4
9.a 5 176 FIZ LS3 / NI3 TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / MAT-4 SLJ-2 / MAT-3
9.a 6 177 KEM SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-4
9.a 7 178 PLES EZR
9.b 0 179 OGK / RET / IŠN IŠO / ZIV / NI3 / ROM
9.b 1 180 SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 BIO GEO KEM ŠPO-D / ŠPO-F
9.b 2 181 TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / SLJ-4 ŠPO-D / ŠPO-F ZGO GUM
9.b 3 182 FIZ GEO LUM FIZ OSU
9.b 4 183 KEM MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-2 / TJA-3 / SLJ-4 SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 MAT-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4
9.b 5 184 ZGO LS3 / NI3 TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / MAT-4 SLJ-2 / MAT-3
9.b 6 185 BIO SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-4
9.b 7 186 PLES EZR
9.c 0 187 OGK / RET / IŠN IŠO / ZIV / NI3 / ROM
9.c 1 188 SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 ZGO GUM FIZ ZGO
9.c 2 189 TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / SLJ-4 GEO KEM BIO
9.c 3 190 ŠPO-F / ŠPO-D BIO ŠPO-F / ŠPO-D LUM OSU
9.c 4 191 FIZ MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-2 / TJA-3 / SLJ-4 SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 MAT-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4
9.c 5 192 KEM LS3 / NI3 TJA-1 / MAT-2 / SLJ-3 / MAT-4 TJA-1 / SLJ-2 / MAT-3 / MAT-4 SLJ-2 / MAT-3
9.c 6 193 GEO SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / TJA-4 MAT-1 / SLJ-4
9.c 7 194 PLES EZR
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614