Razred Ura ponedeljek torek sreda četrtek petek
1.a 0 0 JUV JUV JUV JUV JUV
1.a 1 0 SLJ SLJ MAT GUM SLJ
1.a 2 0 SLJ MAT SLJ ŠPO ŠPO
1.a 3 0 ŠPO GUM LUM SLJ MAT
1.a 4 0 SPO SPO LUM MAT SPO
1.a 5 0 NA1 DOP/DOD N1A BZ
1.a 6 0
1.a 7 0
1.b 0 0 JUV JUV JUV JUV JUV
1.b 1 0 SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
1.b 2 0 SLJ MAT MAT MAT SLJ
1.b 3 0 GUM SPO ŠPO ŠPO LUM
1.b 4 0 ŠPO GUM SPO SPO LUM
1.b 5 0 N1A DOP/DOD N1A
1.b 6 0
1.b 7 0
1.c 0 0 JUV JUV JUV JUV JUV
1.c 1 0 SLJ SLJ MAT ŠPO SLJ
1.c 2 0 SLJ MAT SLJ MAT MAT
1.c 3 0 ŠPO LUM SPO SLJ SPO
1.c 4 0 N1A LUM N1A SPO ŠPO
1.c 5 0 GUM DOD/DOP GUM
1.c 6 0
1.c 7 0
2.a 0 0
2.a 1 0 SLJ MAT TJA ŠPO SLJ
2.a 2 0 MAT SLJ MAT SLJ SLJ
2.a 3 0 SPO TJA SLJ SPO GUM
2.a 4 0 GUM ŠPO SLJ LUM MAT
2.a 5 0 SPO LUM ŠPO
2.a 6 0
2.a 7 0
2.b 0 0
2.b 1 0 ŠPO TJA ŠPO SLJ MAT
2.b 2 0 MAT MAT TJA SPO ŠPO
2.b 3 0 SLJ SLJ MAT LUM GUM
2.b 4 0 SPO SPO SLJ LUM SLJ
2.b 5 0 SLJ GUM SLJ
2.b 6 0
2.b 7 0
3.a 0 0 DDP
3.a 1 0 SLJ SLJ MAT ŠPO MAT
3.a 2 0 ŠPO SLJ ŠPO SLJ TJA
3.a 3 0 SLJ MAT SLJ MAT SLJ
3.a 4 0 MAT SPO LUM TJA SPO
3.a 5 0 SPO GUM LUM GUM
3.a 6 0
3.a 7 0
3.b 0 0 DDP
3.b 1 0 SLJ ŠPO SLJ TJA TJA
3.b 2 0 SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
3.b 3 0 MAT MAT MAT MAT SLJ
3.b 4 0 SPO SPO LUM SPO ŠPO
3.b 5 0 ŠPO GUM LUM GUM
3.b 6 0
3.b 7 0
3.c 0 0 DOD/DOP
3.c 1 0 SLJ SLJ MAT SLJ MAT
3.c 2 0 SLJ SLJ SLJ TJA ŠPO
3.c 3 0 ŠPO MAT LUM MAT SLJ
3.c 4 0 MAT SPO LUM ŠPO TJA
3.c 5 0 SPO GUM GUM SPO
3.c 6 0
3.c 7 0
4.a 0 0 N1N, NŠP N1N, NUM
4.a 1 0 ŠPO SLJ MAT ŠPO SLJ
4.a 2 0 TJA GUM ŠPO MAT MAT
4.a 3 0 SLJ DRU SLJ LUM OSU
4.a 4 0 MAT TJA NIT LUM DRU
4.a 5 0 NIT MAT NIT SLJ GUM
4.a 6 0
4.a 7 0
4.b 0 0 DOD/DOP N1N/NŠP N1N/NUM
4.b 1 0 TJA ŠPO MAT LUM MAT
4.b 2 0 SLJ TJA NIT LUM GUM
4.b 3 0 NIT MAT NIT SLJ OSU
4.b 4 0 MAT DRU ŠPO DRU ŠPO
4.b 5 0 GUM SLJ SLJ MAT SLJ
4.b 6 0
4.b 7 0
5.a 0 0 N1N DDP N1N / NŠP
5.a 1 0 SLJ SLJ ŠPO SLJ ŠPO
5.a 2 0 ŠPO MAT MAT TJA NIT
5.a 3 0 MAT NIT TJA DRU OSU
5.a 4 0 DRU DRU SLJ NIT SLJ
5.a 5 0 GUM TJA LUM MAT GUM
5.a 6 0 GOS LUM
5.a 7 0
5.b 0 0
5.b 1 0
5.b 2 0
5.b 3 0
5.b 4 0
5.b 5 0
5.b 6 0
5.b 7 0
6.a 0 0 NRA NŠP
6.a 1 0 MAT LUM NAR ZGO TJA
6.a 2 0 NAR TJA GUM TIT SLJ
6.a 3 0 SLJ MAT SLJ ŠPO OSU
6.a 4 0 TJA SLJ MAT SLJ MAT
6.a 5 0 ŠPO TIT ŠPO TJA N1N
6.a 6 0 N1N GEO GOS
6.a 7 0
6.b 0 0 NRA NŠP
6.b 1 0 TJA TJA TJA NAR TJA
6.b 2 0 SLJ TIT MAT ZGO SLJ
6.b 3 0 NAR LUM GUM SLJ OSU
6.b 4 0 MAT SLJ GOS TIT ŠPO
6.b 5 0 GEO ŠPO ŠPO MAT N1N
6.b 6 0 N1N MAT SLJ
6.b 7 0
6.c 0 0 NRA NŠP
6.c 1 0 SLJ MAT MAT SLJ SLJ
6.c 2 0 TJA TJA NAR TJA MAT
6.c 3 0 GUM TIT TIT MAT OSU
6.c 4 0 GEO ŠPO ŠPO ZGO ŠPO
6.c 5 0 NAR LUM TJA GOS N1N
6.c 6 0 N1N SLJ SLJ
6.c 7 0
7.a 0 0 LS1 OGU UBE ŠSP-1
7.a 1 0 TJA MAT MAT GEO GEO
7.a 2 0 SLJ SLJ ŠPO SLJ DKE
7.a 3 0 MAT ŠPO NAR ZGO OSU
7.a 4 0 LUM TJA NAR TJA TIT
7.a 5 0 NI1 NAR GUM NI1 SLJ
7.a 6 0 ZGO TJA MAT
7.a 7 0
7.b 0 0 LS1 OGU, UBE
7.b 1 0 GEO TJA LUM SLJ NAR
7.b 2 0 SLJ SLJ ZGO ŠPO-F, ŠPO-D NAR
7.b 3 0 TJA MAT MAT TJA OSU
7.b 4 0 GUM ZGO DKE MAT MAT
7.b 5 0 NI1 GEO SLJ NI1 TJA
7.b 6 0 NAR TIT ŠPO-F, ŠPO-D
7.b 7 0 ŠSP-2
8.a 0 0 MME/SLZ LS2 GKL7OGL POK GL7ŠZZ-2
8.a 1 0 MAT GEO GUM TIT FIZ
8.a 2 0 DKE SLJ FIZ MAT TJA
8.a 3 0 SLJ KEM SLJ KEM OSU
8.a 4 0 TJA TJA ZGO BIO SLJ
8.a 5 0 LUM MAT BIO ŠPO-D/ŠPO-F
8.a 6 0 ZGO ŠPO-D/ŠPO-F MAT NI2/ŠZZ-1
8.a 7 0 NI2
8.b 0 0 MME SLZ LS2 GKL OGL POK GKL ŠZZ-2
8.b 1 0 SJ KEM FIZ TJA ŠPO-D ŠPO-F
8.b 2 0 TJA ŠPO-D ŠPO-F MAT SLJ FIZ
8.b 3 0 ZGO SLJ TJA BIO OSU
8.b 4 0 MAT LUM SLJ KEM GEO
8.b 5 0 TIT BIO ZGO MAT
8.b 6 0 DKE MAT GUM NI2 ŠZZ-1
8.b 7 0 NI2
8.c 0 0 SLZ/MME LS2 OGL/GKL POK GKL/ŠZZ-2
8.c 1 0 ZGO TIT GEO MAT MAT
8.c 2 0 ŠPO KEM SLJ BIO TJA
8.c 3 0 MAT DKE FIZ SLJ OSU
8.c 4 0 BIO MAT TJA ŠPO FIZ
8.c 5 0 TJA SLJ LUM KEM
8.c 6 0 SLJ GUM ZGO NI2/ŠZZ-1
8.c 7 0 NI2
9.a 0 0 IŠO ZIV ROM IŠN NI3 NI3
9.a 1 0 TJA FIZ SLJ GUM TJA
9.a 2 0 MAT MAT TJA MAT SLJ
9.a 3 0 GEO BIO ZGO GEO OSU
9.a 4 0 ZGO KEM KEM SLJ LUM
9.a 5 0 SLJ ŠPO FIZ KEŽ BIO
9.a 6 0 SLJ MAT KEŽ ŠPO
9.a 7 0 EZR
9.b 0 0 IŠO ZIV ROM IŠN NI3 LS3-2 NI3
9.b 1 0 SLJ SLJ SLJ BIO SLJ
9.b 2 0 TJA FIZ TJA GEO MAT
9.b 3 0 BIO ZGO ŠPO-D ŠPOF MAT OSU
9.b 4 0 ŠPO-F ŠPO-D GEO GUM SLJ TJA
9.b 5 0 MAT KEM KEM KEŽ LUM
9.b 6 0 MAT FIZ KEŽ ZGO
9.b 7 0 EZR
9.c 0 0 IŠO ZIV ROM IŠN NI3 NI3
9.c 1 0 BIO SLJ MAT MAT MAT
9.c 2 0 MAT GEO SLJ BIO LUM
9.c 3 0 TJA FIZ KEM SLJ OSU
9.c 4 0 SLJ GUM FIZ GEO ZGO
9.c 5 0 ŠPO ZGO TJA TJA
9.c 6 0 KEM ŠPO KEŽ SLJ
9.c 7 0 EZR
9.c 0 2 IŠO ROM
9.c 0 3 ZIV
9.c 1 1 BIO SLJ MAT MAT SLJ
9.c 2 1 MAT TJA SLJ GEO MAT
9.c 3 1 TJA FIZ KEM SLJ OSU
9.c 4 1 SLJ GEO FIZ GUM ZGO
9.c 5 1 ŠPO ZGO BIO LUM TJA
9.c 6 1 KEŽ KEM ŠPO
9.c 7 1 KEŽ
DSP 0 1 Srbotnjak Medenjak Štuklek Šerifović
DSP 1 1 Bizjak Šerifović Podgoršek
DSP 2 1 Hudorovič Krajnc
DSP 3 1 Bizjak Aleksovska
DSP 4 1 Hudorovič Trivunović Aleksovska Aleksovski
DSP 5 1 Šerifović Žižek Pogladič Vrtačnik
DSP 6 1 Arčan Žižek
DSP 7 1 Aleksovski
ID 8 1 krožek MPZ krožek krožek
ID 9 1 MPZ
JUV 0 1 JUV-K JUV-K JUV-K JUV-K JUV-K
OPB-1 5 1 OPB OPB OPB
OPB-1 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-1 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-1 8 1 OPB
OPB-1 9 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-10 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-10 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-11 6 1 OPB OPB
OPB-11 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-11 8 1 OPB
OPB-12 6 1 OPB OPB
OPB-12 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-12 8 1 OPB
OPB-2 5 1 OPB OPB OPB
OPB-2 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-2 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-2 8 1 OPB
OPB-3 5 1 OPB OPB OPB
OPB-3 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-3 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-4 5 1 OPB OPB
OPB-4 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-4 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-4 8 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-4 9 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-4 10 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-5 5 1 OPB OPB
OPB-5 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-5 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-5 8 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-6 5 1 OPB
OPB-6 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-6 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-6 8 1 OPB
OPB-7 5 1 OPB
OPB-7 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-7 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-7 8 1 OPB
OPB-8 5 1 OPB
OPB-8 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-8 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-9 6 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-9 7 1 OPB OPB OPB OPB OPB
OPB-9 8 1 OPB