Urnik

Veljavnost urnika: od 1. 9. 2023 do 21. 1. 2024

Razred Ura ponedeljek torek sreda četrtek petek
1.a 0
1.a 1 MAT SPO LUM SPO SLJ
1.a 2 ŠPO ŠPO LUM MAT SLJ
1.a 3 SLJ MAT SLJ SLJ MAT
1.a 4 GUM SLJ ŠPO GUM SPO
1.a 5 N1A N1A
1.a 6
1.a 7
1.b 0
1.b 1 SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
1.b 2 MAT ŠPO MAT ŠPO SLJ
1.b 3 SPO SLJ LUM MAT SPO
1.b 4 ŠPO GUM LUM SPO GUM
1.b 5 N1A N1A
1.b 6
1.b 7
2.a 0
2.a 1 ŠPO SLJ MAT MAT SLJ
2.a 2 SLJ MAT SLJ SLJ MAT
2.a 3 SLJ SPO SLJ LUM TJA
2.a 4 TJA GUM SPO LUM SPO
2.a 5 ŠPO GUM ŠPO
2.a 6
2.a 7
2.b 0
2.b 1 SLJ MAT ŠPO MAT TJA
2.b 2 TJA SLJ MAT SLJ SLJ
2.b 3 SLJ SPO SLJ ŠPO MAT
2.b 4 ŠPO GUM SLJ LUM SPO
2.b 5 SPO LUM GUM
2.b 6
2.b 7
2.c 0
2.c 1 TJA MAT SLJ MAT SLJ
2.c 2 ŠPO SLJ SLJ SLJ ŠPO
2.c 3 SLJ SPO MAT LUM MAT
2.c 4 SLJ GUM ŠPO LUM TJA
2.c 5 SPO GUM SPO
2.c 6
2.c 7
3.a 0
3.a 1 SLJ SLJ TJA ŠPO ŠPO
3.a 2 SLJ SLJ SLJ MAT SLJ
3.a 3 MAT MAT MAT TJA MAT
3.a 4 SPO SPO LUM SLJ SPO
3.a 5 GUM ŠPO LUM GUM
3.a 6
3.a 7
3.b 0
3.b 1 ŠPO SLJ MAT TJA SLJ
3.b 2 MAT SLJ TJA SLJ MAT
3.b 3 SLJ MAT ŠPO MAT SPO
3.b 4 SLJ SPO SLJ LUM ŠPO
3.b 5 SPO GUM GUM LUM
3.b 6
3.b 7
3.c 0
3.c 1 SLJ SLJ MAT SLJ SLJ
3.c 2 SLJ SLJ SLJ TJA MAT
3.c 3 MAT MAT GUM MAT SPO
3.c 4 SPO SPO TJA LUM ŠPO
3.c 5 ŠPO GUM ŠPO LUM
3.c 6
3.c 7
4.a 0 N1N / NUM
4.a 1 SLJ ŠPO ŠPO LUM SLJ
4.a 2 SLJ TJA MAT LUM TJA
4.a 3 MAT MAT SLJ MAT OSU
4.a 4 DRU NIT DRU ŠPO MAT
4.a 5 GUM NIT GUM SLJ NIT
4.a 6 NŠP NIN
4.a 7
4.b 0 N1N / NUM NŠP
4.b 1 SLJ MA ŠPO LUM MAT
4.b 2 ŠPO NIT MAT LUM NIT
4.b 3 SLJ NIT DRU MAT OSU
4.b 4 DRU TJA SLJ SLJ SLJ
4.b 5 MAT ŠPO GUM GUM TJA
4.b 6 N1N
4.b 7
5.a 0 N1N NŠP NTE
5.a 1 ŠPO SLJ MAT ŠPO DRU
5.a 2 TJA MAT SLJ MAT NIT
5.a 3 SLJ NIT ŠPO DRU OSU
5.a 4 MAT LUM TJA TJA SLJ
5.a 5 DRU LUM GOS NIT SLJ
5.a 6 GUM GUM
5.a 7 N1N
5.b 0 N1N NŠP NTE
5.b 1 SLJ TJA SLJ MAT ŠPO
5.b 2 MAT SLJ MAT NIT GOS
5.b 3 DRU ŠPO DRU DRU OSU
5.b 4 NIT MAT NIT GUM SLJ
5.b 5 GUM LUM TJA TJA SLJ
5.b 6 LUM ŠPO
5.b 7 N1N
5.c 0 N1N NŠP NTE
5.c 1 SLJ SLJ MAT GOS DRU
5.c 2 MAT TJA ŠPO TJA NIT
5.c 3 ŠPO MAT SLJ MAT OSU
5.c 4 DRU LUM NIT NIT SLJ
5.c 5 TJA LUM DRU ŠPO SLJ
5.c 6 GUM GUM
5.c 7 N1N
6.a 0 115 NŠP N1N N1N / NRA
6.a 1 116 TJA ZGO TJA SLJ SLJ
6.a 2 117 MAT ŠPO-D / TIT-F SLJ TJA MAT
6.a 3 118 NAR MAT TIT-D / ŠPO-F NAR OSU
6.a 4 119 SLJ GUM GOS-D / TIT-F ŠPO-D / ŠPO-F TIT-D / ŠPO-F
6.a 5 120 GEO SLJ-1 / SLJ-3 / TJA-2 / TJA-4 MAT LUM
6.a 6 121 ŠPO-D SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3 GOS-F
6.a 7 122
6.b 0 123 NŠP N1N N1N / NRA
6.b 1 124 GEO LUM TIT MAT TJA
6.b 2 125 NAR MAT ZGO ŠPO-D / ŠPO-F SLJ
6.b 3 126 SLJ GOS SLJ TJA OSU
6.b 4 127 MAT ŠPO-D / ŠPO-F MAT NAR GUM
6.b 5 128 ŠPO-D / ŠPO-F SLJ-1 / SLJ-3 / TJA-2 / TJA-4 TJA TIT
6.b 6 129 SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3 SLJ
6.b 7 130
6.c 0 131 NŠP N1N N1N / NRA
6.c 1 132 NAR MAT MAT NAR TJA
6.c 2 133 TIT LUM GOS ŠPO-D / ŠPO-F TIT
6.c 3 134 TJA ZGO TJA SLJ OSU
6.c 4 135 GEO ŠPO-D / ŠPO-F SLJ MAT SLJ
6.c 5 136 ŠPO-D / ŠPO-F SLJ-1 / SLJ-3 / TJA-2 / TJA-4 GUM MAT
6.c 6 137 SLJ SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3
6.c 7 138
7.a 0 139 NI1 LS1 NI1
7.a 1 140 SLJ NAR TJA TJA NAR
7.a 2 141 ZGO MAT MAT MAT SLJ-1 / SLJ-2
7.a 3 142 TJA SLJ GEO ŠPO-D / ŠPO-F OSU
7.a 4 143 MAT TJA-1 / TJA-2 NAR SLJ GEO
7.a 5 144 LUM-D / TIT-F ŠPO-F / TIT-D ŠPO-D / LUM-F DKE GUM
7.a 6 145 SPH / UBE ZGO
7.a 7 146 SPH ŠSP-1
7.b 0 147 NI1 LS1 NI1
7.b 1 148 TJA-1 SLJ SLJ DKE ŠPO-D / TIT-F
7.b 2 149 MAT NAR GEO SLJ-3 / SLJ-4 TJA
7.b 3 150 ZGO TJA-3 / TJA-4 TJA ZGO OSU
7.b 4 151 ŠPO-D / LUM-F LUM-D / ŠPO-F MAT GUM NAR
7.b 5 152 SLJ GEO NAR MAT MAT
7.b 6 153 SPH / UBE TIT-D ŠSP-2 ŠPO-F
7.b 7 154 SPH
8.a 0 155 ŠZZ-1
8.a 1 156 GUM ŠPO-D / ŠPO-F MAT SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-1 / TJA-4 ZGO
8.a 2 157 SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3 SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-1 / TJA-4 TIT KEM MAT
8.a 3 158 GEO MAT FIZ LUM OSU
8.a 4 159 SLJ-1 / SLJ-3 / TJA-2 / TJA-4 GEO SLJ-1 / SLJ-4 / TJA-2 / TJA-3 DKE FIZ
8.a 5 160 ZGO BIO NI2 / OGL / MME ŠPO-D / ŠPO-F SLJ-1 / SLJ-4 / TJA-2 / TJA-4
8.a 6 161 MAT KEM NI2
8.a 7 162 LS2
8.b 0 163 GKL
8.b 1 164 ZGO ŠPO-D / ŠPO-F ZGO SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-1 / TJA-4 GEO
8.b 2 165 SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3 SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-1 / TJA-4 FIZ DKE FIZ
8.b 3 166 GUM BIO MAT KEM OSU
8.b 4 167 SLJ-1 / SLJ-3 / TJA-2 / TJA-4 KEM SLJ-1 / SLJ-4 / TJA-2 / TJA-3 TIT MAT
8.b 5 168 MAT MAT NI2 / OGL / MME ŠPO-D / ŠPO-F SLJ-1 / SLJ-4 / TJA-2 / TJA-4
8.b 6 169 LUM GEO GKL NI2 / ŠZZ-2
8.b 7 170 LS2 / POK
8.c 0 171 GKL / ŠZZ-1
8.c 1 172 LUM GEO FIZ SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-1 / TJA-4 FIZ
8.c 2 173 SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3 SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-1 / TJA-4 ŠPO-D / ŠPO-F MAT GUM
8.c 3 174 ŠPO-D / ŠPO-F TIT ZGO DKE OSU
8.c 4 175 SLJ-1 / SLJ-3 / TJA-2 / TJA-4 BIO SLJ-1 / SLJ-4 / TJA-2 / TJA-3 KEM MAT
8.c 5 176 MAT KEM NI2 / OGL / MME ZGO SLJ-1 / SLJ-4 / TJA-2 / TJA-4
8.c 6 177 GEO MAT GKL NI2 / ŠZZ-2
8.c 7 178 LS2 / POK
9.a 0 179 LS3
9.a 1 180 SLJ-1 / SLJ-4 / MAT-3 / TJA-2 SLJ-2 / SLJ-4 / MAT-3 / TJA-1 BIO FIZ SLJ-1 / SLJ-3 / MAT-2 / MAT-4
9.a 2 181 GUM GEO SLJ-1 / SLJ-4 / MAT-2 / TJA-3 BIO ZGO
9.a 3 182 SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-1 / MAT-4 LUM SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-1 / TJA-4 SLJ-4 / MAT-1 / MAT-3 / TJA-2 OSU
9.a 4 183 FIZ SLJ-1 / SLJ-3 / MAT-2 / MAT-4 GEO SLJ-2 / MAT-4 / TJA-1 / TJA-3 SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3
9.a 5 184 KEM ZGO KEM SLJ-1 / SLJ-3 / MAT-2 / TJA-4 ŠPO-F / ŠPO-D
9.a 6 185 IŠO ŠPO-F / ŠPO-D OGK / ROM KEŽ / EZR MAT-1 / MAT-3 / TJA-2 / TJA-4
9.a 7 186 KEŽ IŠN
9.b 0 187 LS3
9.b 1 188 SLJ-1 / SLJ-4 / MAT-3 / TJA-2 SLJ-2 / SLJ-4 / MAT-3 / TJA-1 GEO LUM SLJ-1 / SLJ-3 / MAT-2 / MAT-4
9.b 2 189 GEO ZGO SLJ-1 / SLJ-4 / MAT-2 / TJA-3 FIZ ŠPO-F / ŠPO-D
9.b 3 190 SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-1 / MAT-4 ŠPO-F / ŠPO-D SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-1 / TJA-4 SLJ-4 / MAT-1 / MAT-3 / TJA-2 OSU
9.b 4 191 KEM SLJ-1 / SLJ-3 / MAT-2 / MAT-4 KEM SLJ-2 / MAT-4 / TJA-1 / TJA-3 SLJ-2 / SLJ-4 / TJA-1 / TJA-3
9.b 5 192 FIZ GUM ZGO SLJ-1 / SLJ-3 / MAT-2 / TJA-4 BIO
9.b 6 193 IŠO BIO OGK / ROM KEŽ / EZR MAT-1 / MAT-3 / TJA-2 / TJA-4
9.b 7 194 KEŽ IŠN
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
Dostopnost