Prijava na krožke in podaljšano bivanje

Spoštovani starši,

v preteklem šolskem letu ste oddali informativno prijavo vašega učenca v podaljšano bivanje. Na osnovi teh prijav smo oblikovali oddelke podaljšanega bivanja. Dokončno jih bomo oblikovali v mesecu septembru.
Prav tako bomo do takrat oblikovali skupine krožkov. Potrebujemo čimbolj zanesljive podatke o odhodih učencev ter krožkih, ki bi jih učenci želeli obiskovati v tem šolskem letu. Krožki bodo potekali od ponedeljka do četrtka med 14.10 in 15.00, razen mladinskega pevskega zbora (5.-9. razred), ki poteka v torek in sredo, 7. šolsko uro.

Prosimo vas, da izpolnite spodnji vprašalnik, ki nam bo v pomoč pri organizaciji dela v podaljšanem bivanju in interesnih dejavnostih. Zapišite uro, ko bo vaš otrok zaključil z delom v šoli. Prav tako izberite katero interesno dejavnost bi želel obiskovati posamezen dan.


Dostopnost