Naročilo učbenikov

Učbeniški sklad

Učenci si lahko vsako šolsko leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, v katerega so vključeni učbeniki, ki so potrjeni v Katalogu učbenikov za osnovne šole. Tudi šolskem letu 2021/2022 je izposoja za starše brezplačna. Učenci od 1. do 3. razreda bodo učbenike dobili pri pouku, učenci od 4. do 9. razreda pa bodo učbenike prevzeli v zadnjem tednu avgusta. Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov v osnovni šoli.

Pravila izposoje

  • Starši s klikom na gumb izberete ali učbenike iz učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto naročate ali ne (naročanje celotnega kompleta učbenikov za posamezen razred).
  • Naročilnice je potrebno oddati do 17. 6. 2021.
  • Z vsemi učbeniki iz učbeniškega sklada je potrebno skrbno ravnati, da jih bodo lahko uporabljale še generacije za vami. Učbenikov konec šolskega leta ne odvijajte, poškodovane ovitke bo zamenjala knjižničarka.
  • Na spletni strani šole so objavljeni seznami za nakup delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Te po želji kupite pri različnih založbah.
  • Učenci bodo učbenike za naslednje šolsko leto prevzeli od 25. 8. do 27. 8. med 13. in 17. uro v šolski knjižnici.

Prijavnica

Dostopnost