Izbirni predmeti za 8. razred

Spoštovani starši,

pred vami je prijavnica k obveznim izbirnim predmetom v 8. razredu. Prosimo, da pred izpolnjevanjem pregledate ponudbo izbirnih predmetov, ki je objavljena na spletni strani in se skupaj z učencem odločite o izbiri.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (Glasbena šola Celje), je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete.

Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.


Dostopnost